simon schagen Home      Over ons      Nieuwsbrieven      Contact & Stichtinggegevens      Sponsoring   Projecten   
simon schagen
Over ons
Investeren in ontwikkeling van kansarme kinderen uit Zanskar en Ladakh.
Uitgangspunten van Stichting Zanskar-Stongde Fonds


Stichting Zanskar-Stongde Fonds (Stichting Zanskar/SZSF) is een kleinschalig, doelgericht initiatief, dat aan kinderen uit de Indiase Himalaya de mogelijkheid biedt om in India een volledige opleiding te volgen en te wonen in een huis dat Stichting Zanskar huurt. Door met de kinderen te leven in vervangend gezinsverband, geven we ze een reŽle kans om op te groeien tot zelfstandig denkende mensen met een gezond gevoel voor eigenwaarde.

Alle kinderen komen uit ongeletterde gezinnen uit geÔsoleerde delen van de Indiase Himalaya, waar de toekomst mede door de opwarming van de aarde steeds onzekerder wordt. Stichting Zanskar garandeert de kinderen dat ze hun opleiding kunnen afmaken, en begeleidt ze daarna nog een half jaar bij het vinden van een werkkring of een stageplaats.

Sinds we in 1999 begonnen, hebben we meer inzicht gekregen in de omstandigheden waarin achtergestelde kinderen in India opgroeien. Vanuit die ervaring besloten we in 2006 woonruimte te huren en de kinderen intensief te begeleiden.
Wij geloven in onze aanpak, en zien de resultaten: de kinderen zijn mondig, hebben aandacht voor elkaar, leren een huishouden te runnen en verantwoordelijkheid te dragen.
Op school gaat het goed met ze: een van onze meisjes (van 17) hoort bij de besten van de klas, en de oudste van 25 studeert met succes aan de universiteit. Als eerste uit zijn familie en zelfs uit zijn hele dorp heeft hij de kans om af te studeren en zijn droom om een rol te spelen in de ontwikkeling van Ladakh te verwezenlijken.
We hebben ervoor gekozen onze groep niet te groot te maken, we willen de kinderen persoonlijk begeleiden en de belofte dat ze hun opleiding kunnen afronden en waarmaken.

Verhuizing
We zijn in de zomers van 2009 en 2010 naar de stad Chandigarh verhuisd. Daar zijn betere scholen, waar de kinderen meer leren dan nazeggen wat de leraar voorzegt en schoolboeken uit het hoofd leren. Dat vinden we belangrijk. Ook kunnen we vanuit Chandigarh interessante uitstapjes maken, zonder eerst de hele Himalaya over te moeten. Zo is er meer aandacht voor cultuur, boeken en muziek.
Als we in India zijn, moedigen we de kinderen aan zich uit te spreken, we lezen de krant, hebben internet, we voeren gesprekken met ze tijdens het eten en met ieder van hen afzonderlijk. Zo proberen we hen een complete opvoeding te geven. Later kunnen ze dan hun familie tot steun zijn en Ladakh, het gebied waar ze vandaan komen, helpen ontwikkelen. Daarmee doorbreken we de cirkel van armoede en achterstelling.

Een halve toekomst is geen toekomst
Vanuit de ervaringen van de afgelopen jaren heeft het de stichting een aantal conclusies getrokken, en haar uitgangspunten en taken opnieuw geformuleerd.
  • De kinderen die ondersteund worden zijn als alle andere kinderen. In principe welwillend, met soms leermoeilijkheden en sociale aanpassingsmoeilijkheden. Stichting Zanskar helpt hen deze op te lossen, biedt de kinderen een goede basis en een bij hun talenten en vaardigheden passend toekomstperspectief.
  • De kinderen die de stichting ondersteunt, hebben zonder tussenkomst van de stichting weinig of geen mogelijkheden hun aanleg en leerbereidheid optimaal te benutten en te ontwikkelen.
  • Wij willen niet dat kinderen na een paar jaar onderwijs van school gaan en uit het zicht van Stichting Zanskar verdwijnen zonder een opleiding te hebben afgerond.
  • Het is belangrijk de kinderen op te laten groeien in een solide sociaal verband.
Investeren in de toekomst
Om de kinderen de zekerheid te geven van een afgeronde opleiding, en om de vrijwilligers van Stichting Zanskar te ontlasten van de constante druk om voldoende fondsen veilig te stellen, wordt gezocht naar sponsors die individueel of gezamenlijk financieel een kind voor hun rekening willen nemen voor de duur van de opleiding of studie, in verlengbare periodes van vijf jaar, bij de notaris vastgelegd. Stichting Zanskar is een ANBI-goedgekeurde instelling. Personen en instanties die interesse hebben in het adopteren van een kinddossier kunnen bij ons terecht voor meer informatie. (Lees over de Voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften, www.belastingdienst.nl).