simon schagen Home      Over ons      Nieuwsbrieven      Contact & Stichtinggegevens      Sponsoring   Projecten
simon schagen
Contact & Stichtinggegevens
Stichting Zanskar-Stongde Fonds (Stichting Zanskar/SZSF)
Plataanstraat 4
5271 JK Sint Michielsgestel

e-mail: info@stichtingzanskar.nl
telefoonnummer: 073 5514008

Rabobank NL98RABO0106906259
KvK 17112180
ANBI 52943
RSIN 807617003

Bestuur1:
Hans-Georg van Liempd (voorzitter)
Marijke Koggel (secretaris)
Rolanda van der Kooi (penningmeester)
Gerda Kunst (lid) (medeoprichter Stichting Zanskar-sTongde Fonds, fondsenwerving van het eerste uur)
Myra de Rooy (lid) (http://www.myraderooy.nl/)

1Het nieuwe bestuur speelt sinds zijn aantreden in 2011 een meer dan actieve en daarbij succesvolle rol bij de fondsenwerving. (N.B. Het bestuur dient belangenloos het maatschappelijk doel van de Stichting.)

Vrijwilligers:
(Zie Huishoudelijk reglement, artikel 6.3 - Werk- en begeleidingsbezoek, punt 4, Vrijwilligersvergoeding.)
Simon Schagen
Medeoprichter Stichting Zanskar-sTongde Fonds. Penningmeester van 1999 tot 2011.
Verantwoordelijk voor:
- website (ontwerp en onderhoud; teksten, foto's, fotobewerking, films);
- facebook pagina: Stichting Zanskar sTongde-fonds;
- nieuwsbrieven (ontwerp, foto's, fotobewerking, inhoud, publicatie);
- boekhouding, financieel jaarverslag;
- format & layout jaarverslagen;
- huisstijl, ontwerp logo's;
- materiaal (tekst en beeld, powerpoints) voor onderwijzers en leraren die meedoen aan projecten;
- assisteren bij gastlessen en lezingen op scholen;
- werkbezoeken aan India;
- uitvoeren projecten in samenwerking met Cordaid en Wilde Ganzen.
Saskia Kunst
Medeoprichter Stichting Zanskar-sTongde Fonds. Voorzitter bestuur van 1999 tot 2011.
Verantwoordelijk voor:
- fondsenwerving;
- facebook pagina: Stichting Zanskar sTongde-fonds;
- contacten met scholen in verband met projecten;
- materiaal (tekst en beeld, powerpoints) voor onderwijzers en leraren die meedoen aan projecten;
- gastlessen, lezingen op scholen;
- teksten en foto's voor website, nieuswbrieven, jaarverslagen;
- notulen bestuursvergaderingen;
- werkbezoeken aan India;
- uitvoering project in samenwerking met Wilde Ganzen.Download PDF