simon schagen Home      Over ons     Nieuwsbrieven     Contact & Stichtinggegevens      Sponsoring   Projecten
simon schagen
Sponsoring
We werven op verschillende manieren fondsen voor Stichting Zanskar-Stongde Fonds (Stichting Zanskar/SZSF):
  • Door actief betrokken te zijn bij scholen die een actie voor Stichting Zanskar organiseren;
  • Door goede en heldere informatie te verstrekken via nieuwsbrieven, website en facebook. Dankzij onze toewijding, visie en aanpak lukt het ons een groep vaste donateurs aan Stichting Zanskar te binden;
  • Soms worden we verrast door een gift van een groep of persoon die de opbrengst van een eigen initiatief aan Stichting Zanskar doneert.
  • In 2008 zijn we met het project Kinddossiers begonnen, op zoek naar sponsors die individueel of gezamenlijk financieel een kind voor hun rekening willen nemen voor de duur van de opleiding of studie, in verlengbare periodes van vijf jaar, bij de notaris vastgelegd. Deze giften zijn belastingaftrekbaar (zie hieronder ANBI).
Wij zijn enorm blij met de steun die we krijgen. Het geeft ons de basis en het benodigde vertrouwen dat we Stichting Zanskar kunnen voortzetten tot de kinderen op hun bestemming zijn aangekomen.

Steun Stichting Zanskar-Stongde Fonds met een eigen actie, breng Stichting Zanskar onder de aandacht in je omgeving, op je school, of organiseer een geldinzamelingsbijeenkomst.
Giften en periodieke donaties zijn van harte welkom.
U kunt deze overmaken naar rekening:
NL98RABO0106906259
Stichting Zanskar-Stongde Fonds
onder vermelding van 'Donatie' of 'Gift'
Stichting Zanskar-Stongde Fonds staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, Oost-Brabant, registratienummer 17112180;
Stichting Zanskar is een ANBI: een door de belastingdienst goedgekeurde Algemeen Nut Beogende Instelling. ANBI dossiernummer 52943. Lees over de Voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften, www.belastingdienst.nl
Samenwerking met 1e Openluchtschool Amsterdam